Nowy numer rachunku bankowego

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Nr 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027

Kategoria: Gospodarka odpadami